Specialistutredningar

Neuropsykologiska utredningar


   

  • Specialistutredningar


   • Neuropsykiatri (ADHD, AST)
   • Hjärnskadefrågor
   • Personkretsutredningar
   • Försäkringsfrågor


  Utredningarna är kvalitetssäkrade och genomförs med uppdaterade och evidensbaserade observationsinstrument i Uppsala; om på hemorten så tillkommer resekostnader.


   

   Förfrågningar via email barry.karlsson[at]op-konsult.se eller formuläret nedan

   
  Neuropsykologiska utredningar
  ADHD
  Autism
  Hjärnskada
  Försäkringsärende
  Arbetsförmåga (HR-frågor)
  Personkretsutredning, tex intellektuell funktionsnedsättning
  Övrigt, andra frågeställningar