- Tusen hjärnor

A Thousand Brains                                       - A new theory of intelligence


av Jeff Hawkins

Basic Books (2021).


Juli, 2021

Vad är egentligen intelligens? Vad är förståelse? Och medvetande?


Den här boken rör om i grytan ordentligt och belyser frågor om medvetenhetens ursprung och neuroanatomiska korrelat till falska övertygelser och induktiva förutfattade tvärsäkerheter.


Jeff Hawkins och hans kolleger hävdar att hjärnan använder en kartliknande struktur som han kallar "reference frames" för att bygga prediktiva modeller av vår värld och omgivning, detta genom att hundratusentals cerebrala nätverk och kolumner som samverkar för att nå en kognitiv konsensus och förståelse.


Till skillnad från de primitivare äldre delarna av hjärnan som är uppbygga av lager på lager, är neocortex uppbyggt av cirka 150.000 parallella cortikala columner, som alla egentligen ser ungefär lika ut, men har ändå helt olika funktioner i förhållande till vilken uppgift de har (hörsel, syn, tal, förståelse, planering, inhibering, sensoriskt, motoriskt, etc., etc.) - dvs med en "general purpose theory". Varje kolumn är bara någon kubikmillimeter i storlek.


Han diskuterar hur dendritförgreningar bara ger upphov till neurotransmission i den omedelbara närheten av cellkärnan, vilket skulle motsvara cirka 10 % av alla förgreningar, således befinner sig upp mot 90 % av alla dendriterna distalt och således för långt bort för att medverka i en synaptisk aktivitet - de spikar helt enkelt inte - ändå har de effekt, menar han, bland annat som en faktor för predicering av neural aktivering.


Även om han således är nytänkare, så håller sig Jeff Hawkins fast vid den i mina ögon lite konservativa hebbianska synapshypotesen.


Hawkins visar också varför dagens AI egentligen INTE är intelligent, och varför artificiell intelligens inte är det hot som många tror. Och han fjärrskådar mot mänsklighetens framtid och huruvida den nya förståelse av intelligens kan frigöra oss från evolutionära processer.